telefon +36 74 550 540
telefon info@knipl.com
Pinterest
Flickr
Facebook
Twitter
Tweets by KniplKft
Google+
Youtube
Blogger

 Ponujamo plinske, oljne, električne gorilnike, potrebne za sušenje ali žganje. V primeru plinskega ogrevanja razlikujemo med direktnimi in indirektnimi pečmi. Izhajajoč iz oblike in tehnologije izdelujemo peči oblik A in U, vrečaste peči oziroma kakršnokoli peč glede na potrebe naših kupcev. Odvisno od izdelave pridejo obdelovanci v peč ali z visokim ali nizkim premikanjem materialov. K boljši izkoriščenosti peči prispevajo zelo debela izolacija, ločeno premikanje vrat, zračne zavese in rekuperacija toplote.

«
Oprema za izsuševanje vode

Ta oprema služi izsuševanju vode s površine obdelovanca po predobdelavi. Obdelovanci pridejo v napravo za sušenje preko prekladalne naprave ali verižnega transportnega traku, kjer jih sušimo z veliko hitrostjo zraka. Njuno ogrevanje in izoblikovanje lahko podobno kot pri pečeh delujeta na podlagi plina, olja ali elektrike.  Temperatura v sušilnikih je v povprečju manjša kot pri pečeh.   Nadgradnja sistema (panelni elementi) ima najmanj trislojno izolacijo iz kamene volne z  gostoto 120kg/m3, poleg tega pa ima še dodatno panelno zaščito, s čimer se izguba toplote in izguba pri segrevanju skrčita na minimum.

«
KTL žgalne peči

Naloga žgalnih peči je zapeči KTL barvo na površini obdelovancev. Zgrajene so iz izoliranih panelnih plošč z notranjo nosilno konstrukcijo, ogrevalnim sistemom in zunanjo–notranjo zračno tehniko.Glede na izvedbo so opremljene z visečimi vrati ali zračno zaveso. Pri  KTL žgalnih pečeh  je notranje kroženje zraka intenzivnejše kot pri pečeh za žganje prahu. Nadgradnja je načrtovana za uporabo z zgoščenim zrakom, kar omogoča manjšo izgubo toplote pri delovanju.  KTL peči so lahko kontinuirano ali taktno delujoče. Za vsako v pečeh opravljeno žganje lahko naredimo diagram. Možno je relejno (pri manjših oz. enostavnejših) ali PLC krmiljenje. Za potrebe PLC krmiljenja zagotovimo tudi daljinski upravljalnik. 

«
Peči za žganje prahu

Z namenom zagotovitve boljše izkoriščenosti energije peči pri kontinuiranem delovanju opremimo z vhodno-izhodno zračno zaveso, pri taktnem delovanju pa z vrati. Izhajajoč iz lastnosti hale za barvanje je največjo ekonomičnost moč doseči s tako imenovanimi A-pečmi. Peči dopolnimo z želirno cono.   Nadgradnja sistema (panelni elementi) ima najmanj trislojno izolacijo iz kamene volne z  gostoto 120kg/m3, poleg tega pa ima še dodatno panelno zaščito, s čimer se izguba toplote in izguba pri segrevanju skrčita na minimum.

«
Oprema za sušenje barve

Namenjena je pospeševanju sušenja pobarvanih obdelovancev. Način izdelave je odvisen od tehnoloških zahtev. Podobno kot peči tudi opremo za sušenje pri kontinuiranem delovanju opremimo z vhodno-izhodno zračno zaveso, pri taktnem delovanju pa z vrati.   Nadgradnja sistema (panelni elementi) ima najmanj trislojno izolacijo iz kamene volne z  gostoto 120kg/m3, poleg tega pa ima še dodatno panelno zaščito, s čimer se izguba toplote in izguba pri segrevanju skrčita na minimum.

«
Oprema za toplotno obdelovanje

Peči za toplotno obdelovanje so namenjene preverjanju in toplotnemu obdelovanju materialov. Večinoma delujejo na podlagi električnega ogrevanja in tristorskega krmiljenja. Cikle segrevanja, vzdrževanja toplote in ohlajanja je moč nastaviti do sekunde natančno. Območje temperature le minimalno odstopa od nastavljene vrednosti.   Nadgradnja sistema (panelni elementi) ima najmanj trislojno izolacijo iz kamene volne z  gostoto 120kg/m3, poleg tega pa ima še dodatno panelno zaščito, s čimer se izguba toplote in izguba pri segrevanju skrčita na minimum.

«
Hladilna oprema

Naloga hladilne opreme je ohladiti obdelovance na želeno temperaturo ter jih tako pripraviti za naslednji tehnološki postopek, pri čemer gre večinoma za odstranitev obdelovancev ali barvanje oz. razprševanje prahu, ki sledita izsuševanju vode. Vgradnja hladilne opreme v veliki meri pospeši tehnološki postopek, kar omogoči povečevanje kapacitete. Hladilna oprema deluje na podlagi velike hitrosti hladnega zraka.    

«
Ročna žgalna peč

Za optimalno dopolnitev sistemov za ročno premikanje  materialov priporočamo žgalne peči, opremljene s prečnimi trakovi, ročnimi vozički, vlečnim sistemom in ročnimi vrati. Ročne sisteme za žganje sestavljajo nadgradnja iz sendvič plošč,  notranja nosilna konstrukcija, ogrevalna enota, vrata ter zunanja in notranja zračna tehnika.   Nadgradnja sistema (panelni elementi) ima najmanj trislojno izolacijo iz kamene volne z  gostoto 120kg/m3, poleg tega pa ima še dodatno panelno zaščito, s čimer se izguba toplote in izguba pri segrevanju skrčita na minimum.

«
Peči za dodatno žganje (TNV oprema)

Termična oprema za dodatno žganje je namenjena izključno rekuperaciji toplote. 

«