telefon +36 74 550 540
telefon info@knipl.com
Pinterest
Flickr
Facebook
Twitter
Tweets by KniplKft
Google+
Youtube
Blogger

 Elektroforetické čiže KTL lakovanie aj pri lakovaní tvarovo zložitých výrobkov zabezpečuje dokonalý výsledok lakovania, a lepšie protikorózne vlastnosti. Po predpríprave sa výrobky dostávajú do vane KTL. Lakovanie prebieha elektromechanicky. Pri používaní KTL sú výrobky ponorené do riedenej farby s vodou nízkym obsahom pevných častíc. Pevné častice v farbe, sa prilepujú na povrch výrobku pomocou elektrického jednosmerného napätia, ktoré vzniká medzi elektródou a výrobkom. Tak sa vytvára vrstva vynikajúcou priľnavosťou, aj po hranách výrobkov a po celom povrchu. Firma Knipl Kft. zabezpečuje potrebné vedomosti na navrhovanie, konštrukciu, výrobu zariadení na ponorné lakovanie.

«
KTL zariadenie s etapovou prevádzkou

 Naše zariadenia zabezpečujú bezchybnú kvalitu aj pri tvarovo zložitých výrobkov, pomocou tzv. košov / zariadení na presun, prekladanie výrobkov, a pomocou optimálnej cirkulácie vo vaní. Etapové zariadenie znamená, že výrobky na linke lakovania sú prekladané pomocou zariadení na prekladanie.

«
Kontinuálne zariadenie na KTL lakovanie

 Kontinuálne zariadenie sa používa na lakovanie výrobkov  v hromadnej výrove, resp. na sériové lakovanie. Posun výrobkov sa uskutočňuje pomocou tzv. conveyor-ovej dopravníkovej dráhe. Kontinuálne zariadenie na lakovanie môže mať, aj ponorné alebo postrekové prevedenie, prípadne kombinácia.

«
P & F KTL systém ponorom

 KTL zariadenia s Power & Free dopravníkom, a s tzv. taktovou prevádzkou sa používa pre menšie počty výrobkov, ktoré majú veľké rozmery. Charakteristické je kompaktná stavebná konštrukcia a vane ponoru majú malý objem.   Takýto typ zariadenie je ekonomický veľmi účinné, lebo zabezpečuje plynulý tok materiálu aj pri zdvíhaní a pri spúšťaní, a nie je odôvodnené prekladanie na iné dopravníky.

«
KTL doplňujúce technológie

 KTL zariadenia sa montujú s komponentmi, ktoré sú už osvedčené. Naše zariadenia majú všetky potrebné aplikácie, ktoré zabezpečujú bezpečnú, účinnú prevádzku:

«