telefon +36 74 550 540
telefon info@knipl.com
Pinterest
Flickr
Facebook
Twitter
Tweets by KniplKft
Google+
Youtube
Blogger

 Rôzne systémy na manipuláciu s materiálom a výrobkami zabezpečujú bezpečnú prepravu výrobkov pri maximálnej efektívnosti nákladov na linke. Dopravníkové systémy spájajú jednotlivé technologické uzly, a tak linka lakovania vytvára jednu komplexnú jednotku lakovania. Všetky naše jednotky, zariadenia sú individuálne navrhnuté, a ich výroba sa uskutočňuje u nás v pobočke. Našich zákazníkov podporujeme s vytváraním závesných systémov, košov, atď.

«
Podvesné dopravníkové, conveyor-ové dráhy

Široké použitie v oblasti umožňuje, bezpečnú a rýchlu prepravu výrobkov medzi technologickými uzlami. Má malé rozmery a stredne veľkú nosnosť. Hlavnú výhodou je, že výrobok počas prepravy nezaberá priestor na podlahe. 

«
Dopravníkového zariadenia s dolnou traťou

 Medzi jednotlivými zónami, pracovnými stanicami, na uskutočnenie účinnej a inteligentnej  prepravy obrobkov a na zabezpečenie systému logistiky sa používa dopravník dolnou traťou, zdvíhací stôl, systém na otočenie. Ich najväčšou výhodou je, okrem iného, že výrobky, ktoré majú veľkú hmotnosť a rozmery, netreba nadvihovať do veľkých výšok a môžu sa prepravovať nad úrovňou podlahy. 

«
Zariadenie na prekladanie, a technické žeriavy

Zariadenia na prekladanie slúžia na preloženie nadmerných, ťažkých výrobkov, medzi jednotlivými technologickými uzlami.  

«
Doplnkové zariadenia

 Ich úlohou je počas spracovania výrobkov najefektívnejšie využívanie miesta.

«