telefon +36 74 550 540
telefon info@knipl.com
Pinterest
Flickr
Facebook
Twitter
Tweets by KniplKft
Google+
Youtube
Blogger

Naša firma


Naša firma Knipl Kft, má viac než tridsať ročnú tradíciu s podnikaním.
Naším hlavným profilom je:
  • Výroba a predaj zariadení na lakovanie. 
  • Zákazkové lakovanie.
Sídlo našej firmy sa nachádza v Budapešti. Výrobu vykonávame v závode v Bonyháde, na rozlohe asi 4000 m2. V Maďarsku patríme medzi popredným výrobcom, ktorý vyrábajú technológiu na povrchovú úpravu, ktorá je ekologicky šetrené k životnému prostrediu, a ako sa povie vyhovuje západným podmienkam.
Rozsah našich výrobkov zahŕňa širokú paletu výrobkov povrchovej úpravy, od zariadenia predprípravy, pokročilé náterové technológie, systémy na manipuláciu s výrobkami až po moderné uzavreté systémy na na čistenie odvádzanej odpadovej vody. Na tieto systémy prevažne používame Siemens / Omron PLC PC zariadenia.
 
Našimi partnermi udržiavame nadštandardné vzťahy, vďaka odvedenej kvalitnej práce, čo úzko súvisí na strane jednej maximálnym plnením požiadaviek našich Zákazníkov a na strane druhej plnením našich termínoch. Na udržiavanie určitého štandardu naša firma v oblasti konštruovania a výroby funguje podľa normy ISO 9001.
Naším hlavným profilom je:
  • Osadenie linky predprípravy.
  • Výroba liniek na KTL–ATL lakovanie.
  • Výroba moderných zariadení na spracovanie odpadovej vody, z umelej hmoty.
  • Výroba automatických kabín na práškové lakovanie.
  • Výroba lakovacích liniek na báze rozpúšťadiel a vody.
  • Dvojstenné umelohmotné kabíny.
  • Výroba pecí na vypaľovanie na plyn alebo na elektrickú energiu.