telefon +36 74 550 540
telefon info@knipl.com
Pinterest
Flickr
Facebook
Twitter
Tweets by KniplKft
Google+
Youtube
Blogger

Mokré lakovanie môže byť na báze rozpúšťadiel alebo na báze body. Takýto spôsob lakovania odporúčame v uzavretých kabínach. Hlavný princíp činnosti je založená na odsávanie, ktoré odsáva vzduch z miestnosti cez filtre. Odsávaný vzduch strháva zo sebou častice rozpúšťadiel a častice farby, ktoré boli striekané mimo.

«
Lakovacie kabíny tzv. suchým oddeľovaním častíc

Kabíny majú tzv. panelovú nadstavbu z izolovaných panelov. Úprava vzduchu čiže výduch, privádzanie vzduchu sa vykonáva cez zariadenie na úpravu vzduchu, ktorý je umiestnený na konštrukciu nad panelmi. Odsávanie v kabínach je prevažne dolné odsávanie a privádzanie vzduchu ide cez strop kabíny. Veľkou výhodou je, že kabíny, ktoré majú takéto konštrukčné prevedenie, sa môžu používať ako sušičky, keď bude doplnené s ohrievačom vzduchu.

«
Lakovacie steny tzv. suchým oddeľovaním častíc

 Tzv. stena lakovania pozostáva z odsávania vzduchu, kde vzduch sa odsáva cez filtre mimo lakovacej kabíny. Odsávaný vzduch strháva zo sebou častice rozpúšťadiel a častice farby, ktoré boli striekané mimo. Filtrovanie vzduchu zabezpečuje špeciálny tzv. labyrint filter. Na tomto filtri sa zachytávajú čiastočky farbiva až do 90 – 95 %. špeciálny papierový tzv. labyrint filter po určitom čase treba vymeniť.

«
Kabíny lakovania na vodovej báze, výklenky lakovania a steny lakovania

 Lakovacie kabíny na báze vodného odlučovania, lakovacie výklenky a steny pracujú na princípe odlučovania pomocou vodnej clony. O odlučovanie častíc farby, ktoré sú striekané mimo výrobkov zabezpečuje vodná clona. Sú vybavené priebežným oplachom. Prúdiaca voda strháva zo sebou častice farby. 

«