telefon +36 74 550 540
telefon info@knipl.com
Pinterest
Flickr
Facebook
Twitter
Tweets by KniplKft
Google+
Youtube
Blogger

Potrebné teplo na sušenie získame pomocou plynových horákov, olejových horákov prípadne pomocou elektrických vložiek vieme zabezpečiť. Pri používaní plynu rozlišujeme priame a nepriame vykurovanie peciach. Podľa konštrukčného prevedenia a podľa technológie môžu byť typu A, alebo typu U, atď. Ale pece vieme aj špeciálne prispôsobiť podľa potrieb zákazníka.    Podľa konštrukčného prevedenia výrobky sa dostávajú do pece pomocou dopravníkov, ktoré môžu mať hornotarťové alebo dolnotraťové konštrukčné prevedenie. Účinnosť zariadenia zabezpečuje hrubostenná izolácia, oddelené otváranie dverí, tzv. vzduchové clony,  a neposlednom rade rekuperácia tepla. 

«
Zariadenia na vysušenie vody

 Zariadenie na vysušenie vody zabezpečuje aby z povrchu výrobkov po predpríprave bolo odstránená voda. Výrobky sa dostávajú do zariadenia na odstránenie vody pomocou prekladacích zariadení alebo prípadne pomocou reťazových dopravníkov s dolnou traťou, kde pri vysokých rýchlostiach vysušujeme výrobky. Konštrukčné prevedenie môže byť podobné ako pri peciach, čiže plynové, olejové alebo elektrické. Pracovné teploty v zariadeniach na vysušenie vody sú prevažne nižšie ako v peciach vypaľovania. Aby sa zabránilo zbytočnému prehriatiu nadstavba (panely) majú minimálne trojvrstvovú, 120 kg/m3 izoláciu z minerálnej vlny, a majú ďalšie vybavenie na zabránenie prúdeniu tepla a na prípadné prehriatie panelov. 

«
Pec vypaľovania KTL

 Pec vypaľovania KTL zabezpečuje vypaľovanie vrstvy farby KTL na povrchu výrobkov. Sú vybavené tzv., sendvičových panelov, majú vnútornú nosnú konštrukciu, ohrievač vzduchu, vnútornú – vonkajšiu vzduchotechniku. Podľa konštrukčného prevedenia majú dvere alebo sú vybavené vzduchovou clonou. Vnútorná cirkulácia je intenzívnejšia ako pri peciach vypaľovania práškovej farby. Nadstavba je vzduchotesná,  aby únik tepla bolo zabezpečené. Čo sa týka prevádzky môžu byť tzv. taktové alebo priebežné. Z vypaľovania je možné urobiť tzv. diagram vypaľovania. Riadenie môže byť pri menších pomocou relé a pri väčších je riadenie pomocou PLC, kde zabezpečujeme podľa potreby aj diaľkovú kontrolu.  Aby sa zabránilo zbytočnému prehriatiu nadstavba (panely) majú minimálne trojvrstvovú, 120 kg/m3 izoláciu z minerálnej vlny, a majú ďalšie vybavenie na zabránenie prúdeniu tepla a na prípadné prehriatie panelov.

«
Pec vypaľovania práškovej farby

 Pece vypaľovania práškovej farby sú vybavené pri nepretržitej prevádzky tzv. vzduchovou clonou alebo pri tzv. taktovej prevádzke sú vybavené s dvermi. Podľa možnosti priestorov v závode lakovania pomocou tzv. A pecí vieme zabezpečiť najlepšie podmienky vypaľovania práškovej farby. Podľa potreby pece môžeme doplniť s želírovacou zónou.  Aby sa zabránilo zbytočnému prehriatiu nadstavba (panely) majú minimálne trojvrstvovú, 120 kg/m3 izoláciu z minerálnej vlny, a majú ďalšie vybavenie na zabránenie prúdeniu tepla a na prípadné prehriatie panelov. 

«
Zariadenie sa sušenie farby

 Slúži na urýchlenie sušenia lakovaných výrobkov. Ich prevedenie sa vyplýva z technologických potrieb. Podobne ako pri peciach aby boli energeticky čo najúčinnejšie, sú vybavené pri priebežnej prevádzke tzv. vzduchovou clonou a pri tzv. taktovej prevádzke s dvermi. Aby sa zabránilo zbytočnému prehriatiu nadstavba (panely) majú minimálne trojvrstvovú, 120 kg/m3 izoláciu z minerálnej vlny, a majú ďalšie vybavenie na zabránenie prúdeniu tepla a na prípadné prehriatie panelov.

«
Zariadenie na spracovanie tepla

 Zariadenie na spracovanie tepla slúžia na skúmanie tepla výrobkov. Všeobecne majú elektrické vykurovanie, a tyristorové riadenie. Doba vykurovania, držanie tepla, a vychladzovanie môžeme nastaviť presnosťou na sekundy. Teplotný rozsah sa od nastavenej hodnoty kolíše iba minimálne. Aby sa zabránilo zbytočnému prehriatiu nadstavba (panely) majú minimálne trojvrstvovú, 120 kg/m3 izoláciu z minerálnej vlny, a majú ďalšie vybavenie na zabránenie prúdeniu tepla a na prípadné prehriatie panelov.

«
Chladiace zariadenia

 Úlohou zariadenia na chladenie je zabezpečiť, resp. ochladiť výrobok na požadovanú teplotu, na ďalší technologický proces. Po chladení zvyčajne nasleduje vykladanie výrobkov, prípadne po vysušení vody – lakovanie, práškové lakovanie. Pomocou chladiacich zariadení výrazným spôsobom môžeme urýchliť technologický proces lakovania atak zároveň aj kapacita linky. Princíp fungovania chladiacich zariadení spočíva vháňaní studeného vzduchu vysokou rýchlosťou prúdenia do chladiaceho zariadenia.

«
Ručné pece vypaľovania

 Ručné pece vypaľovania odporúčame ako optimálne zariadenie pre lakovanie s priečnymi dráhami, s ručnými vozíkmi. Ručné pece vypaľovania majú ručné dvere. Sú vybavené tzv., sendvičových panelov, majú vnútornú nosnú konštrukciu, ohrievač vzduchu, vnútornú – vonkajšiu vzduchotechniku. Aby sa zabránilo zbytočnému prehriatiu nadstavba (panely) majú minimálne trojvrstvovú, 120 kg/m3 izoláciu z minerálnej vlny, a majú ďalšie vybavenie na zabránenie prúdeniu tepla a na prípadné prehriatie panelov.

«
Prídavné spaľovanie tzv. dospalovne (zariadenie TNV)

 Prídavné termické spaľovacie osadzujeme iba funkciou rekuperáciou tepla.

«