telefon +36 74 550 540
telefon info@knipl.com
Pinterest
Flickr
Facebook
Twitter
Tweets by KniplKft
Google+
Youtube
Blogger

Počas uplynulých rokov sme v rámci Európy osadili niekoľko zariadení na práškové lakovanie, a to buď  ako kompletné zariadenie alebo iba ako kabínu práškového lakovania. Kabíny práškového lakovania sú vybavené zariadením na recykláciu práškovej farby. Môžu byť jednostranné, obojstranné, ručné alebo automatické. Výhodou umelohmotných kabín je jednoduchá údržba, čistenie, a statická elektrina sa vytvára iba minimálne.

Princíp práškového lakovania je založený na pôsobení elektrostatických alebo tribostatických síl, pomocou ktorých sa použitá prášková farba priľne na lakovaný výrobok, pokiaľ nedosiahneme požadovanú vrstvu. 

Výhody tzv. vzduchovej clony: neobsahuje riedidlá, ekonomicky je efektívna, lebo nadbytočná farba práškového lakovania sa môže opakovane využívať.

«
Ručné práškové lakovanie

Práškové lakovanie je založené na princípe elektrostatického nabitia výrobkov, pomocou ktorých sa použitá prášková farba priľne na lakovaný výrobok, pokiaľ nedosiahneme požadovanú vrstvu. Naše systémy ručného práškového lakovania zahŕňajú v sebe od jednoduchých systémov filtrovania farby cez cyklónové filtrovanie až po dofiltrávacie dvojstenné zariadenie, ktoré môžu mať polypropylénovú stenu. 

«
Automatické práškové lakovanie

Automatickú kabínu práškového lakovania odporúčame hlavne tam, kde je sériová výroba výrobkov, ktoré následne idú na práškové lakovanie. V takomto prípade zásobovanie výrobkami automatickej kabíny ide plne automaticky. Výrobky kontinuálne prechádzajú cez kabínu automatického lakovania a aplikačná technika priebežne postrekuje výrobky, alebo v prípade potreby vie aj zadržať výrobky a následne posúvame (roboty) automatickú aplikačnú techniku práškovania. Kabína automatického lakovania je vybavená navyše na prípadné ručné dostrekovanie, kde môžeme vykonávať ručné opravy.

«
Unikátne kabíny väčších rozmerov

Práškové lakovanie výrobkov sa uskutočňuje v ručných kabínach práškového lakovania. Obsluha pracuje v kabíne a má zabezpečené ochranné oblečenie. Vďaka spätnému získavaniu farby bude práškové lakovanie ekonomicky výhodnejšie. Aby výmena práškovej farby bola čo najúčinnejšia používame tzv. cyklónové odsávanie pomocou  zariadenia tzv. dofiltrácie.

«
Klimatizované kabíny

Výhodou klimatizovaných kabín práškového lakovania je jednoduchá údržba, jednoduché riadenie, jednoduché čistenie a  jednoduchá aplikácia práškovej farby.

«
Múr práškového lakovania

Múr práškového lakovania odporúčame pre tých zákazníkov, ktorí hľadajú jednoduché a ekonomicky nenáročné riešenie. Výhodou systému je, že pri práškovom lakovaní nezáleží na geometrickom tvare výrobku.

«